Historien om Ikast Fugleforening


Den 28. januar 1982 blev der afholdt stiftende generalforsamling, men henblik på at etablere Ikast Fugleforening. Generalforsamlingen blev afholdt på Fritidshjemmet, Hagelskjærvej 15 i Ikast, og der mødte 21 interesserede personer op.


På den stiftende generalforsamling bød Niels Jørgen Andersen, som var én af initiativtagerne til den nye forening, velkommen til de 21 fremmødte. Svend Åge Nielsen blev valgt som dirigent, og herefter blev udvalgets lovforslag gennemgået og vedtaget med ganske få ændringer.


Foreningens navn blev vedtaget som Ikast Fugleforening, og kontingentet blev fastsat

til junior 15 kr, senior 35 kr og Familie 50 kr.


Bestyrelsen søgte fra foreningens start, om optagelse i "Sammenslutningen for Danske Fugleforeninger" - I dag kaldet LDF, "Landsorganisationen Danske Fugleforeninger".


Den nye (og altså første) bestyrelse for Ikast Fugleforening, blev konstitueret som følgende:


Formand:                 Niels Jørgen Andersen

Næstformand:          Niels Sørensen

Kasserer:                 Lone Andersen

Sekretær:                Ingelise Jensen

Bestyrelsesmedlem:  Ole Jensen

Suppleant:               John Pedersen


Revisor for 2 år:       Ib Madsen

Revisor for 1 år:       Svend Åge Jensen

Suppleant:               Henning Christensen