Støt vore annoncører - de støtter os

Næste aktivitet

Volieretur


Lørdag d. 15 august

afholdes der volieretur

for medlemmer, til 3 af

foreningens egne medlemmer.

Der afsluttes med hygge ved Henry.


Nærmere info i medlemsbladet.

Formænd for Ikast Fugleforening


Siden foreningens start, har følgende personer haft ansvaret som formand:


1982 - 1986  Niels Jørgen Andersen

1986 - 1988  Ejlif Jakobsen

1988 - 1990  Niels Jørgen Andersen

1990 - 1994  Carsten Lauritsen

1994 - 1998  Niels Jørgen Urbak

1998 - 2002  Carsten Lauritsen

2002 - 2004  Søren Eybye

2004 - 2013  Svend Åge Juul Nielsen

2013 -          Henry Lindstrøm