Regler for lokalt førsteopdræt:Stk.1


Medlemskabet af foreningen skal være over 2 måneder og kontingenter skal være betalt.


Stk.2


Anmeldelse skal ske på særlige blanketter, som tilsendes af kontroludvalget, når man har en formodning om et nyt lokalt førsteopdræt.


Stk.3


Kontroludvalget skal have meddelelse når første unge er på pind


Stk.4


Kontroludvalget skal kontrollere:


a) Når ungerne er på pind - her afleveres blanketten til kontrollanten


b) Når ungerne har været på pind i 30 dage


Stk.5


Dør ungerne, inden 30 dage efter de er kommet på pind, kan opdrættet ikke godkendes.


Stk.6


Opdræt af mutationer, samt opdræt ved brug af rugemaskiner og ammefugle (snyltere undtaget) eller håndopmadning, hvor ungerne fjernes fra forældrene godkendes ikke.


- Det skal være naturopdræt


Opstår der tvivl om forældrefuglenes korrekte sammensætning, f.eks. sammenblanding af to arter/underarter, kan opdrætsudvalget beslutte udsættelse af afgørelsen om anerkendelse, indtil ungerne er udfarvede.


I de tilfælde, hvor to opdræt indtræder i samme periode, er datoen for første unges udflyvning

af reden afgørende for anerkendelsen.


I tvivlstilfælde afgør opdrætsudvalget, hvilket opdræt der skal anerkendes som det første.


Underarter kan ikke godkendes, hvis der ikke er væsentlige og tydelige afvigelser fra nominatformen.


Stk.7


Følgende fugle kan ikke opnå førsteopdræt:


Mågefinker

Zebrafinker

Kanariefugle

Undulater

RisfugleStk.8


Alle godkendte førsteopdræt tildeles et diplom.


Hvis de udstilles, tildeles de tillige en roset og deltager i den almindelige bedømmelse

samt præmiering.


Stk.9


Førsteopdrætsåret går fra udstilling til udstilling.


Ikke afvænnede fugle kan dog udstilles det førstkommende år.Ovenstående "Regler for Lokalt Førsteopdræt" trådte i kraft tirsdag den 9. marts 2004 efter vedtagelse af ændringer på ekstraordinær generalforsamling samme dag.


______________________________________________________Har du spørgsmål til reglerne for lokalt førsteopdræt, så er du meget velkommen

til at kontakte vores førsteopdrætskonsulent:


Henning B. Larsen - 86 85 55 87