Artikler


Her på siden finder du en række artikler skrevet af medlemmerne af Ikast Fugleforening.


Artiklerne kan være alt fra opdrætsberetninger, besøg hos andre fugleholdere, tips & idéer eller referater fra besøg på udstillinger i ind- og udland.


Du finder de forskellige artikler ved at holde "musen" over menupunktet "artikler". Ved at køre "musen" vandret mod højre, fremkommer nu en ny menuboks, hvor du kan vælge, hvilken type artikler du ønsker at se. Vælg igen ved at føre musen vandret til næste menuboks.


Gå blot på opdagelse, men husk, gengivelse af materiale her fra siden er kun tilladt

med tilladelse fra Ikast Fugleforening.